Putkiremontti - Mikä se on ja miten valmistautua siihen?

Putkiremontti aiheuttaa usein asukkaille päänvaivaa sen keston, kustannusten ja siitä koituvan tilapäisen asumishaitan vuoksi. 

 

Putkiremonttia pidetään pelottavana pakollisena pahana, mutta moni unohtaa, että kun taloyhtiön putkistosta pidetään hyvää huolta, vältytään teknisiltä ongelmilta ja mahdollisilta vesivahingoilta myöhemmin.

 

Vaikka putkiremontti on kiinteistössä tehdyistä saneerauksista yksi laajimmista, ei tätä välttämätöntä toimenpidettä kannata pelätä. Usein oikein toteutettu remontti nostaa kiinteistön arvoa remontin ollessa valmis.

 

Putkiremontti tulee asukkaiden tietoisuuteen yleensä ajoissa, ja siihen onkin hyvä varautua huolellisesti ja hyvissä ajoin. Tässä artikkelissa käymme läpi yleisimpiä asioita, joita asukkaan kannattaa ottaa huomioon valmistautuessasi putkiremonttiin.

Image by Greg Rosenke

Mikä on putkiremontti?

Image by Azka Rayhansyah

Putkiremontti eli linjasaneeraus on rakennuksen vesi- ja viemärijohtojen kunnostus- tai uusimistoimenpide. Putkiremontin aika kiinteistössä uusitaan usein käyttövesi-, lämmitysvesi- ja viemäriputkien lisäksi myös  märkätilojen vesieristykset, laatoitukset ja kalusteet.

 

Huolellinen ja ammattimaisesti tehty linjasaneeraus pidentää kiinteistön ikää ja kestää aikaa, sillä putkien uusimistarve on keskimäärin n. 50v välein.

 

Putkiremontti voidaan toteuttaa monella eri tapaa, kuten sukittamalla, pinnoittamalla putket tai vaihtamalla ne täysin uusiin (ns. perinteinen putkiremontti).

 

  • Sukitus on uusin ja remontin kestoltaan nopein tapa tehdä linjasaneeraus. Sukituksessa vanhojen putkien käyttöikää pidennetään asentamalla vanhan putken sisään uusi putki, joka korjaa mahdolliset reiät ja muut vauriot, kuten halkeamat. Sukituksessa asumishaitta on usein pieni, sillä märkätiloja ei yleensä uusita vaan ne on uusittava myöhemmin.

  • Pinnoittamalla tehdyssä remontissa kylpyhuoneiden vesieristeet, käyttövesiputket ja huoneistojen sähköt säilyvät ennallaan ja vain viemärit pinnoitetaan ruiskuttamalla putken sisäpintaan epoksi- tai polyesterimuovimassaa. Putkien pinnoitus on nopea ja edullinen tapa pidentää vanhojen viemäreiden elinikää (n. 20–30 vuotta), sillä se ei vaadi rakenteiden purkua. Vanhoihin tai pahasti korjaustarpeessa oleviin putkiin se ei kuitenkaan ole riittävän tehokas.

  • Perinteinen putkiremontti on laajin ja ylivoimaisesti kallein urakka, jossa koko vesijohtojärjestelmä vaihdetaan uuteen ja viemäriverkosto korjataan. 

Etenkin isommissa putkisaneerauksissa sukitus tai putkien pinnoitus ei kannata, vaan on taloudellisesti kannattavampaa tehdä kaikki kerralla ja uusia putkikuilujen avauksen yhteydessä myös sähköjohdot ja salaojat.

 

Kuinka kauan putkiremontti kestää?

Koska linjasaneeraus voidaan tehdä usealla eri tapaa, on putkiremontin kesto tapauskohtainen. Kestoon vaikuttaa toteutustavan lisäksi myös kiinteistön koko ja muun remontin laajuus.

 

Jos märkätilat uusitaan putkiremontin yhteydessä, kestää remonttikin luonnollisesti pidempään. Putkiremontti voidaan jakaa neljään eri vaiheeseen:

 

  1. Hankkeen käynnistäminen

  2. Hankesuunnittelu

  3. Suunnittelu

  4. Remontin toteuttaminen

 

Helsingin Sanomien mukaan aika korjauspäätöksestä remontin valmistumiseen on keskimäärin 1,5 vuotta. Fyysinen linjasaneeraustyö alkaa yleensä yleisten tilojen valmistelulla, ja etenee vähitellen huoneistoihin.

 

Asukas joutuu yleensä pysymään poissa perinteisen putkiremontin tieltä keskimäärin n. 2-3 kuukautta. Jokainen remontti on kuitenkin yksilöllinen, joten kannattaa kysyä tarkempaa lisätietoa remontin yksityiskohdista taloyhtiösi hallitukselta.

Image by Andrea Davis

Mitä putkiremontti maksaa?

Image by Didier Weemaels

Asukkaiden ensimmäiset kysymykset putkiremonttiin liittyen koskevat lähes aina sen kokonaiskustannusta.

 

Huoneistokohtainen remontin kustannus määräytyy usein asunnon sijainnin, neliömäärän, kiinteistön tyypin, sekä remontin laajuuden mukaan. Esimerkiksi keskustassa sijaitsevan vanhan kerrostalon putkiremontti tulee huomattavasti kalliimmaksi verrattuna pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitsevan omakotitalon käyttövesiputkiremonttiin.

 

Kiinteistöliiton toteuttaman, vuoden 2019 syksyn korjausrakentamisbarometrin tulosten mukaan perinteisen putkiremontin mediaanikustannus oli hieman alle 700 euroa/huoneistoneliö. Pääkaupunkiseudulla kokonaiskustannukset olivat hieman runsaat 850 euroa mediaaniltaan ja pk-seudun ulkopuolella 550 euroa.

Sisäpuolisten korjausmenetelmien mediaanikustannus oli 360 euroa huoneistoneliöltä, ja pelkkien käyttövesiputkien uusimisen mediaanikustannus oli 130 euroa huoneistoneliöltä.

Kauppalehden artikkelin mukaan yleiseen hintatasoon liittyy kuitenkin epävarmuutta ja vaihtelua, joten tarkka putkiremontin hinta on usein tiedossa vasta sen valmistuttua.

 

Miten maksu tapahtuu?

Kun remontti on valmis, taloyhtiön remonttiin ottama laina jaetaan yhtiön osakkaiden kesken. Joskus osakkailta on saatettu kerätä ylimääräisiä vastikkeita jo ennen remonttia varsinaisen lainaosuuden pienentämiseksi. Joskus taloyhtiön kassavarat riittävät remontin toteuttamiseen eikä lainaa tarvitse nostaa ollenkaan. 

 

Putkiremontti on kuitenkin usein kallis kuluerä osakkaalle. Taloudellisinta olisi maksaa remontista aiheutuva kulu kerralla pois, jotta vältytään lainan koroilta. Harvalla on kuitenkaan mahdollisuus lyhentää huoneistoon kohdistuva lainaosuus pois kerralla, jolloin vaihtoehdoksi jää maksaa kuukausittaista rahoitusvastiketta.

Image by Two Paddles Axe and Leatherwork

Asuminen putkiremontin aikana

sijaskoti putkiremontin ajaksi

Vaikka putkiremontissa on paljon hyötyjä, aiheuttaa remontti lähes aina erityisjärjestelyjen tekemistä asumisen suhteen. Yleisesti ottaen putkiremontin keskellä asumista ei suositella.

 

Muista suojata kotisi pinnat ja irtaimisto

 

Remonttipöly on hienojakoista ja tunkeutuu yllättäviinkin paikkoihin. Jos omaa kotia ei suojata kunnolla, remonttipöly on entistä haastavampaa siivota pois kokonaan ja voi aiheuttaa haittaa myöhemmin vaikka remontti olisikin ohi.

 

Tärkeimmät tavarat kannattaa viedä esim. erilliseen varastoon säilöön remontin ajaksi, mutta kaikkia kalusteita ei aina ole mahdollista varastoida. Sinun tulee kuitenkin huolehtia, että seinien vierustat ovat vapaana tavaroista. 

 

Kokoa kodin irtaimisto mielellään keskelle huonetta yhteen tiiviiseen rykelmään, joka on huolellisesti suojattu suojamuovilla. Myös asunnon lattiapinnat kannattaa suojata huolellisesti joko pahvilla tai muovilla, jotta vältytään kulumilta ja vahingoilta.

 

Etsi tilapäisasunto remontin ajaksi

Kun asunnossa ramppaa ihmisiä, remonttipölyä ja ääntä tulee väistämättä eikä pesutiloja voi yleensä käyttää muutamaan viikkoon. Joissain taloyhtiöissä ei ole esimerkiksi ollenkaan pesutupaa, joten arjen pyörittäminen remontin keskellä on vähintäänkin haastavaa ellei jopa epämukavaa.

 

Perinteinen linjasaneeraus estää veden tulon ja WC:n käytön minimissään viikoksi, mutta pisimmillään putkiremontti voi kestää jopa yli kolme kuukautta. Aina remontti ei etene aikataulussa, jolloin olisi mukavaa, ettei takaisin muutosta tarvitsisi stressata.

 

Vaikka sinun asuntosi olisikin muuttovalmis, voi silti muista asunnoista ja rappukäytävästä kuulua häiritsevää melua. Siksi kaikkien mielenrauhan ja hermojen säästämiseksi on yleensä paras vaihtoehto muuttaa väliaikaisesti muualle putkiremontin ajaksi. Työmaalla käynti voi myös aiheuttaa turvallisuusriskejä asukkaille, joten jo tästä syystä on suositeltavaa etsiä itselleen tilapäisasunto remontin ajaksi.

 

Jos viikot ahtaassa hotellihuoneessa tai anopin nurkissa eivät houkuttele, on onneksi olemassa myös muita keinoja järjestää tilapäinen asuminen. Asunnon vuokraus on yksi vaihtoehto, mutta markkinoilta voi olla työlästä löytää lyhytaikainen vuokra-asunto, joka sopii juuri omiin tarpeisiisi, sillä suurin osa asunnoista halutaan vuokrata määräajaksi, usein n. vuodeksi kerrallaan. 

 

Vuokramarkkinoilla joutuu usein myös kilpailemaan vapaista vuokra-asunnoista pitkäaikaisten vuokralaisten kanssa, jolloin lyhytaikainen tarve katsotaan usein heikkoudeksi. Tyhjää vuokra-asuntoa vuokrattaessa tulee toki huomioida asunnon mahdollinen kalustaminen eli pahimmassa tapauksessa joudut muuttamaan sisään ja ulos pariin otteeseen lyhyen ajan sisällä. Irtisanomisaika normaaleissa vuokra-asunnoissa on yleensä kalenterikuukausi, mikä tarkoittaa, että vuokra-aika ei todennäköisesti jousta remontin keston mukaan vaan pahimmassa tapauksessa maksettavaksi tulee jopa yli kuukauden vuokraa vastaava summa.

 

Ystävät, sukulaiset tai kesämökki voivat tulla kysymykseen tilapäiskotiratkaisuksi. Pidemmän päälle oman arjen sovittaminen ystävien tai sukulaisten nurkissa voi olla vaivaannuttavaa puolin ja toisin vaikka yhdessäolo muuten olisikin yhtä juhlaa. Tuurilla on mahdollista löytää määrätyksi ajaksi kalustettu koti, mitä vuokraavat usein esimerkiksi ulkomaan komennukselle määräajaksi lähtevät tai vaihto-opiskelijat.

 

Hotellit ja muut majoitusliikkeet voivat olla sopiva ratkaisu etenkin lyhyempiin tilapäismajoitustarpeisiin. Hotelleista harvemmin löytyy keittiöllisiä huoneita tai huoneistoja, jolloin tulee varautua ulkona tai työpaikalla ruokailuun. Hotellityyppinen asuminen tulee myös melko arvokkaaksi mitä pidempään evakkoasuminen kestää.

 

Airbnb on viime vuosien aikana noussut yhdeksi varteenotettavaksi vaihtoehdoksi tilapäismajoitukselle. Airbnb:ssä olevaa valikoimaa selaamalla voit löytää helmen läheltä omaa kotiasi ja yksityishenkilöltä vuokrattaessa hintakin voi usein olla kohtuullinen. Airbnb:stä löytyy yksityishenkilöiden asuntojen lisäksi ammattimaisten kalustettujen asuntojen tarjoajien tilapäiskoteja, joten sitä kautta voi löytää juuri omien mieltymyksiesi mukaisen tilapäiskodin. Suurimmat erot yksityisiltä ja yrityksiltä vuokraamisessa ovat palvelu, minkä yritykset pystyvät pääsääntöisesti takaamaan ympäri vuorokauden, kun taas Airbnb isäntä tai emäntä ei välttämättä ole saatavilla seitsemänä päivänä viikossa ympäri vuorokauden. Yksityishenkilöiden Airbnb-asunnot ovat useimmiten myös isännän tai emännän omia koteja, joten saat nauttia emännän tai isännän kalustus- ja sisustusratkaisuista kun taas yritykseltä vuokrattaessa sisustus ja kalustusratkaisut ovat usein neutraaleja. 

 

Ammattimaisia kalustettujen asuntojen tarjoajia on tullut viime vuosina paljon lisää, mikä tarkoittaa, että on hyvin mahdollista, että löydät kalustetun asunnon läheltä omaa kotiasi. Kalustetut asunnot ovat yleensä täysin kalustettuja ja hyvin varusteltuja, joten mukaan et tarvitse muuttaessasi muuta kuin omat henkilökohtaiset tavarasi, vaatteet sekä ruokaa. Kaulstettuja asuntoja löytää verkon eri portaaleista kuten oikotie.fi, vuokraovi.com, booking.com, HomeAway tai Airbnb.

 

Kalustettuja asuntoja vertaillessa on hyvä kiinnittää huomioita peruutus- ja maksuehtoihin, irtisanomisaikaan ja hintaan sisältyviin palveluihin. Kalustetun asunnon voi pääsääntöisesti vuokrata juuri tarvitsemallesi ajalle oli tarve sitten 10 tai 45 päivää. Maksu suoritetaan siltä ajalta mille tilapäiskodin tarve on ja irtisanomisaika vaihtelee toimijoittain aina parista päivästä pariin viikkoon. Kalustetusta asunnosta pääsee siis irtaantumaan hyvin joustavasti. Vakuusmaksuja peritään harvoin, joten pääomia ei tarvitse sitoa vuokravakuuksiin asumisen ajaksi. 

 

Kalustettujen asuntojen vuokraukseen voi sisältyä muun muassa seuraavia palveluita: siivous, liinavaatteet- ja pyyhkeet, sähkö, vesi, netti, vakuutus, perustarvikkeet ja niin edelleen. Ennen kalustetun asunnon vuokraamista kannattaa varmistaa, mitä vuokrahinta sisältää. Etukäteen selvittämällä asumisesta aiheutuvat kulut on paras mahdollisuus välttyä piilokuluilta. Vuokraus kannattaa sopia suoraan kalustetun asunnon tarjoajan kanssa parhaan hinnan ja ehtojen saamiseksi. Useimmat kalustettujen asuntojen tarjoajat mahdollistat saatavuuden ja hintojen tarkistamisen reaaliajassa heidän nettisivuillaan ja varauksenkin voi parhaassa tapauksessa tehdä suoraan nettisivuilla. 

 

Kalustettu asunto on erinomainen vaihtoehto niille, jotka etsivät asuntoa putkiremontin ajaksi. Se on huoleton, helppo ja joustava asumismuoto, ja voit valita itsellesi sopivan asunnon juuri siltä alueelta, joka toimii sinun arjessasi parhaiten. Asunnon voi vuokrata joko lyhyeksi tai pidemmäksi ajaksi kerrallaan tarpeesi mukaan. Hinta on usein sitä edullisempi mitä pidempään tilapäisasunnon tarve kestää, ja hinta on lähes poikkeuksetta hotellia edullisempi ratkaisu.

 

Jos etsit tilapäisasuntoa putkiremontin ajaksi #painuhiiteen